Skip links

Trygg strømforsikring

Strømforsikring

Din trygghet i hverdagen

Med vår strømforsikring kan du spare flere tusen kroner dersom du blir arbeidsledig, sykmeldt eller får skade på ditt elektriske utstyr ved lynnedslag, overspenning eller elektriske feil.

Strømforsikringen gir deg en ekstra trygghet i hverdagen og koster kun 45 kroner per måned. Forsikringen dekker strømforbruket og nettleien, og du kan når som helst avbestille den ved å kontakte oss.

0,- i strømregning om du blir syk

  • Blir du 100% sykemeldt i mer enn 30 dager, dekker vi kostnadene for strøm og nettleie i inntil 6 måneder. Maksimalt beløp per måned er 5000,-.

0,- i strømregning om du blir syk; alders- og uførepensjonister inntil 75 år

  • Blir du innlagt på sykehus/institusjon i mer enn 30 dager, dekker vi kostnadene for strøm og nettleie i inntil 6 måneder. Maksimalt beløp per måned er 5000,-.
  • Ved dødsfall utbetales 5000,- til dødsboet.

0,- i strømregning om du blir arbeidsledig

  • Blir du 100% arbeidsledig i mer enn 30 dager, dekker vi kostnadene for strøm og nettleie i inntil 6 måneder. Maksimalt beløp per måned er 5000,-.

0,- i egenandel om lynet slår ned

  • Ødelegges elektronisk inventar av lynnedslag, overspenning eller elektriske fenomenskader får du normalt dette dekket av innboforsikringen. Men ofte må du likevel betale en betydelig egenandel. Vi dekker egenandelen din med inntil 4000,-.

Meld skade, sykemelding eller arbeidsledighet nedenfor:

Nettside av GP Marked