Skip links

Strøm og nett på en regning

Enkelt og oversiktlig

Bor dere innenfor Norgesnett eller Hafslund sitt nettområde, kan hver beboer få nettleie og strømforbruk på samme faktura om dere velger Røyken Kraft som stømleverandør. Det gir dere full oversikt og gjør hverdagen litt enklere!

Felles faktura gjør det enkelt og oversiktlig over eget strømforbruk og kostnader – og du slipper to ulike forfallsdatoer å forholde deg til.

Om du eller nabolaget i fellesskap produserer egen strøm, og eventuelt selger overskuddsstrøm, vil også det bli avregnet på den samme fakturaen.

Men hva er egentlig forskjellen mellom strømutgifter og nettleie?

Når du bruker strøm må du betale for to ulike produkter. Det vil si at du må betale en pris for strømmen du kjøper fra strømleverandøren du har valgt (forhåpentligvis Røyken Kraft). I tillegg betaler du nettleie til det lokale nettselskap for transport av denne strømmen. Det vil si Norgesnett  her hos oss, som eier ledningsnettet. Denne tjenesten har netteier monopol på, slik at du  ikke kan velge hvem du vil betale nettleie til. Nettleie går blant annet til å dekke drift og vedlikehold av ledningsnettet der du bor, og NVE bestemmer hvilken inntekt hvert nettselskap kan hente inn fra sine nettkunder.

Tar utgangspunkt i strømforbruket

Utgiftene for både strøm og nettleie tar utgangspunkt i hvor mye strøm du har brukt, og begge kostnadene blir høyere jo mer strøm du bruker. Nettleien består av et fastbeløp som nedbetales gjennom et år, samt et flytende ledd som beregnes ut fra hvor mye strøm du har brukt – som leses av på strømmåleren. Forbruket sendes til netteieren, som ut fra det   beregner hvor mye nettleie du skal betale. Nettselskapet sender deretter målerstanden videre til strømleverandøren, slik at vi kan beregne hvor mye du skal betale i strøm.

Når dette nå for mange kan samles på én faktura fra Røyken Kraft, vil du få bedre oversikt over ditt totale strømforbruk!

PS: Det er raskt og enkelt å bytte strømleverandør, og vi bistår deg gjerne  kostnadsfritt!

 

Smart Energi APP

Last ned vår app!

Du har full kontroll på strømforbruk, solproduksjon, faktura, smart nabolag og smart hjem.

Røyken Kraft på Facebook

Nettside av GP Media