Skip links

Måleravlesning

Les av og meld inn forbruket hver måned

Har du fortsatt den gamle strømmåleren i sikringsskapet (snart skal alle ha byttet til AMS-målere som leser av forbruket automatisk), må du huske å lese av og melde inn forbruket hver måned.

For at forbruket skal bli mest mulig korrekt fordelt i perioden, er det enkleste å lese av den 1. i hver måned eller ved prisendringer på din strømavtale.
Vi sender deg automatisk en påminnelse på sms eller e-post når det er på tide å lese av strømmen. Når du får en slik påminnelse, anbefaler vi at du svarer på denne så snart du har anledning. Ved for eksempel ferie, er det lurt å lese av måleren før og etter denne perioden.

Hvorfor må jeg lese av måleren?
Måleren må leses av for at nettleie og kraft skal bli avregnet riktig. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fastsatt dette i sine forskrifter. Intensjonen er at kunden skal få en mer korrekt avregning, bli mer bevisst sitt eget forbruksmønster og etter hvert bli mer enøkbevisst.

Hvor skal jeg sende av måleravlesning?
Send målerstand til nettselskapet ditt. Bor du i Norgesnett  sitt område, registrerer du målerstanden på Din side.

Hvordan beregnes mitt antatte årsforbruk når jeg ikke har lest av måleren?
Det antatte årsforbruket er basert på historisk forbruk på anlegget. Dette finner du på fakturaen din.

Kan jeg lese av måleren så ofte jeg vil?
Ja.

Jeg har lest av feil målerstand, hva gjør jeg?
Legg inn den riktige avlesningen, det er den sist leverte standen som blir gyldig.

Jeg har lest av måleren, men likevel fått stipulert stand, hvorfor?
Din avlesning har trolig kommet for sent til netteier i forhold til avlesningsfristen, og fakturaen er derfor produsert med utgangspunkt i en beregnet målerstand. Det kan også være at du har lest av måleren din på en annen dato enn avlesningsdatoen, som i så fall medfører at netteier har justert avlest målerstand fram eller tilbake slik at den treffer akkurat den datoen NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har fastsatt.

Smart Energi APP

Last ned vår app!

Du har full kontroll på strømforbruk, solproduksjon, faktura, smart nabolag og smart hjem.

Nettside av GP Marked