Skip links

Næringsutvikling

Sammen skaper vi vekst!

Vi ønsker å bidra til lokal næringsutvikling og lokale arbeidsplasser gjennom å utvikle fremtidsrettede og grønne produkter og tjenester. Hver år  støtter vi  en rekke lokale tiltak rettet spesielt mot barn og unge – også innen realfagutdanning.

Næringsutvikling er viktig i ethvert bærekraftig lokalsamfunn, og de fleste av oss ønsker å ha nær tilgang til de varer og tjenester vi benytter oss av. Derfor ønsker vi å bidra til en blomstrende næringsliv i regionen ved vår tilstedeværelse.

I en tid hvor stadig flere oppgaver sentraliseres tror vi fremdeles på lokale arbeidsplasser og muligheten for å komme innom kontoret. Vi tror på at vi gjennom å utvikle fremtidsrettede produkter og tjenester kan bidra til lokal næringsutvikling gjennom partnerskap. I dag trenger et strømselskap samarbeidspartnere innen montasje, IT, web design, markedsføring og rådgivning, for å nevne noe.

Vår rolle har endret seg gjennom de mer enn 100 årene vi har vært her, men oppdraget er det samme; Sørge for at du og familien din, arbeidsplassen din og lokalbutikken din på hjørnet har strøm hver eneste dag.

Smart Energi APP

Last ned vår app!

Du har full kontroll på strømforbruk, solproduksjon, faktura, smart nabolag og smart hjem.

Nettside av GP Marked