Skip links

Støtte til lokalsamfunnet

Søk om støtte fra Røyken Kraft 

Vi i Røyken Kraft har gjennom flere år vært stolt bidragsyter til lokalsamfunnene der vi leverer strøm. Under finner du informasjon om hvordan du søker sponsorstøtte.  

Røyken Kraft har gjennom flere år bidratt med finansiell støtte til lokalsamfunnene der vi leverer strøm. Blant annet har vi samarbeid med Sekkefabrikken Kulturhus i Slemmestad.

I tillegg har støtter vi grupper, lag og foreninger som driver med idrett og kultur i vårt nedslagsfelt. Tiltak for barn og unge prioriteres når vi tildeler støtte. I tillegg prioriteres de som har fokus på bærekraft, klima og miljø! 

I 2021 delte vi ut kr. 40.000,- til barn og unge gjennom å gi midler til følgende lag og foreninger:

🏆 Slemmestad speidergruppe
🏆 Gui Sportsklubb (Fotball)

Vil ditt lag/forening søke støtte?  Følg trinnene under: 

 

Slik søker du:  

Søknaden sendes skriftlig og må inneholde følgende informasjon: 

 • Navn på forening, organisasjonsnummer, samt en navngitt kontaktperson 
 • Navn på kommune 
 • Beløpet dere søker om 
 • En kort og tydelig beskrivelse på hva det søkes penger til 
 • Info om hvor og hvordan Røyken Krafts logo vil fremkomme 

 

Formelle kriterier:  

 • Søker/innsender av søknad må ha fylt 18 år 
 • Initiativet som det søkes om støtte til må ha tilhørighet til en gruppe, lag, forening eller organisasjon som har et eget organisasjonsnummer og tilhørende bankkonto 

 

Røyken Kraft sponser ikke:  

 • Formål eller organisasjoner utenfor vårt nedslagsfelt
 • Formål i strid med god forretningsskikk 
 • Miljøskadelige formål 
 • Enkeltpersoner
 • Pengegaver 
 • Religiøse eller politiske formål eller organisasjoner 
 • Russebusser/biler 
 • Annonsering 

Tildeling av midler skjer etter loddtrekning blant de som oppfyller kriteriene. Pengene tildeles etter avtale. 

 

Alle søknader må sendes skriftlig:  

Røyken Kraft er en del av Smart Energi-familien. Søknader må sendes skriftlig på mail til leder for marked og bærekraft i Smart Energi, Anette Hovind Johansen: anette.hovind.johansen@smartenergi.com 

Søknadsfrist: 1. november 2022 !

VIKTIG STØTTE: Røyken Kraft har gjennom flere år støttet lokalsamfunnet ved å sponse fritidsaktiviteter tilrettelagt for barn og unge.

Nettside av GP Marked