Skip links

Avtaleendring Innkjøpspris

Avtaleendring Innkjøpspris

Følgende endring er gjeldende på Røyken Kraft Innkjøpspris fra 1. juli 2018.

Månedsbeløp endres fra 49,- kr til 59,- kr.

Del gjerne, og besøk oss på Facebook!

Nettside av GP Marked